Privat/sundhedsforsikring

Du kan blive undersøgt og behandlet som privat patient hos os. Det er dog vigtigt at understege, at der kan findes andre speciallæger og afdelinger, som kan tilbyde dig tilsvarende undersøgelse og behandling, men med tilskud fra sygesikringen. Derfor skal du vide, at der kan være et billigere alternativ, inden du vælger at blive patient hos os. 

Hvis du har en sundhedsforsikring, som kan betale for undersøgelse og behandling hos os, er det vigtigt, at du medbringer den skriftlige accept fra dit forsikringsselskab, når du møder til konsultationer. 

Det er vigtigt, at du udfylder og medbringer Spørgeskema før 1. konsultation. Det gælder både, når du er privat patient, og når du har sundhedsforsikring. Det giver bedst mulighed for en optimal undersøgelse og behandling af din problemstilling. 

Ved udeblivelse uden afbud senest 24 timer før den aftalte konsulation, kan der opkræves et gebyr på kr. 25o.